Tarım Eğitiminin Başlamasının 176. yılı herkese kutlu olsun

Tarım Eğitiminin Başlamasının 176. yılı herkese kutlu olsun

Türkiye`deki tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul
Yeşilköy`de 10 ocak 1846 Ayamama Çiftliği`nde kurulan Mektebi Zirai Şahane ile
başlamıştır. Bu okula ilaveten "Ziraat Mekteb-i Âli" yani 1892 yılında Halkalı Yüksek Ziraat
Okulu açılmış bunu , Bursa‘da kurulan "Ziraat Ameliyat Mektebi" izlemiştir. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1930 yılında 4 yıl yatılı eğitim veren "Ankara Yüksek Ziraat
Mektebi" açılmıştır. 1933 yılında tarımsal öğretim faaliyetleri yeni yasa ile Yüksek Ziraat
Enstitüsü adı ile sürdürülmüştür. Bu Enstitü 1948 yılında çıkarılan yasayla Ziraat Fakültesi
adını alarak Ankara Üniversitesi`ne bağlanmıştır. 1955`te Ege, 1957`de Atatürk, 1967`de de
Adana`da Ziraat Fakültelerinin kuruluşu ile tarım öğretimi yaygınlaşmaya başlamıştır.
Ziraat fakültelerinin geçmişten bugüne 122 binden fazla ziraat mühendisi yetiştirerek bu
ülkenin hizmetine sunmuştur. “Bugün ziraat alanında 44 fakülte vardır. Başarılı bir
yükseköğretim sürekli yeni fakülteler açarak veya açılan fakültelere popüler isimler
vererek değil, planlı, geleceği görebilen, çeşitli müdahalelerin dışında gerekli ve
gerçek ziraat mühendisliği eğitimi yakalanabilir. Bu nedenle mesleki öncelikleri
dikkate alan, arz-talebi gözeten, meslek odalarını eğitim öğretimin öncelikli paydaşları
olarak kabul eden bir yaklaşım ülkemize daha uygun bir tarımsal yükseköğretim
sistemini ortaya çıkaracaktır. Bu gün hayatta olan 100 bin ziraat mühendisinin kaba bir
hesapla %25 yaklaşık 25 bini işsizdir. Bu sayıya mesleğini yapamayıp farklı mesleklerde
çalışanlarda dâhildir.
Bununla birlikte 200 kuru hektara bir ziraat mühendisi, 100 sulu hektara bir ziraat mühendisi
gerekliliğinden yola çıkarsanız, Türkiye’nin yaklaşık 160 bin ziraat mühendisine ihtiyacı
olduğunu da ayrıca görmemiz gerekiyor. Bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar bu gerçekten
hareketle acilen istihdam sorununu çözmelidirler.
Ülkemizin tarım ve hayvancılığı acilen ithalat kıskacından kurtarılmalıdır. Bu amaçla kısa
orta ve uzun vadeli tarımsal politikalar hazırlanarak tarıma kaynak aktarılarak her yıl artan
şekilde ürünü para etmediği kazanamadığı için tarlasından bahçesinden ahırından
üretimden kopan çiftçinin üretmesi için ortam yaratılmalıdır. İthalat kısa sürede fiyatların
düşmesine ürün bolluğuna yol açar ama orta ve uzun vadede Türk çiftçinin üretimden
kopmasına yerli üretimin azalması neticesinde tamamen başka ülkelere muhtaç kalarak
fiyat ve kalite anlamında onların boyunduruğuna girme ve diş ticaret açına neden
olmaktadır.
Tarım alanlarının yaylaların meraların çeşitli amaçlarla tahrip edilmesi tarım alanı dışına
çıkarılması acilen önlenmesi gereken çok önemli bir konudur. Tarım topraklarının korunması
artan nüfusumuzu sağlıklı şekilde doyurmanın en başlıca unsurudur.
Ülkemizde tarımsal potansiyel anlamında aslında bir sorun olmadığı, buna karşın mevcut
potansiyelin korunmasında, hayata geçirilmesinde, üretime yönlendirilmesinde, hayvansal
ve bitkisel ürün üretimin kalitesi ve bunların verimliği anlamında yeterince nitelikli çalışma
ortaya konulamadığı görülmektedir. Bu amaçla çalışılmalı üretim potansiyelimizi korumalı
verimliliğimizi kalitemizi artırmalıyız

Biz Ziraat Mühendisleri diyoruz ki Türkiye’nin mevcut tarımsal potansiyelini korumalı ve
üzerine eklemeli, dışsatımı acil konu etmeli, iç pazar ve dış pazarda aynı kaliteyi yakalamalı
bunun için sağlık koşullarına uygun kaliteli tarımsal üretim için ziraat mühendisliği
istihdamının zorunlu olduğunu gerçeğini hiç unutmadan, Gıda ve tarımsal işletmelerdeki
üretimlerde, Su ürünleri ve balıkçılık üretim tesislerinde, Bitki Koruma Ürünü ve tohum
bayilerinde, tarımsal danışmanlık hizmetlerinde, tohumculukta ıslah ve ARGE
çalışmalarında, pazarlamada kısaca tarım ve gıda ile ilgili her alanda her birimde Türkiye’nin
konu ile ilgili tüm yönetim yapılarıyla meslek disiplinleriyle işbirliği içerisinde olacağız.
Ziraat mühendislerine yeni istihdam alanları yaratmaya çalışmalıyız. Bu sadece ziraat
mühendislerine istihdam anlamına gelmemektedir. Türkiye’nin yeniden üreten, yeniden
kalkınan ve yeniden gıda bağımsızlığını sağlayan bir ülke olabilmesi için de ön koşullardan
biridir.
Üretmeden bağımsız kalabilmenin imkânsızlığını, en yakıcı haliyle dünyada yaşanmaktadır.
O halde Türkiye hem ekonomisinde ( tarım, enerji, lojistik, sanayi, bilişim vb) hem
siyasetinde böyle bir yapılanmanın peşinde olmalı ve bunun için yeni bir seferberliğe
girişmelidir.
Dünyamızı tehdit eden bazı temel sorunların varlığı farklı ortamlarda dile getirilmektedir.
Örneğin, açlık dünyanın çözmek zorunda olduğu temel bir problemdir. Su kaynaklarının
kullanımı, kaliteli bol miktarda tarımsal ürün ve gıda üretimi, erozyon, kentleşme ve çevre
sorunları ve benzeri problemler ziraat mühendislerinin çözüm üreteceği konular olacaktır.
Buradan hareketle, ziraat mühendisliğinin gelecekte çok daha itibarlı ve geçerli bir meslek
olacağını söylemek mümkün olacaktır.
Bu veri ve bilgilerden hareketle Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri ve balıkçılık Teknoloji
Mühendisleri ile Gıda Mühendislerinin kamu ve özel sektördeki istihdamlarının artışı ile
niteliklerinin geliştirilmesi çok önemli olup acilen çözülmesi gereken sorundur.
Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak bünyesinde Su Ürünleri ve balıkçılık
Teknoloji Mühendisleri ile birlikte 600 üyesiyle, ilimizin dahası bölgemizin temel tarımsal
ürünü olan başta fındık ve çay olmak üzere bütün tarımsal ürünler ile deniz ve iç su
balıkçılığında üretilen tüm su ürünlerinde üreticilerin emeğinin hakkını alması için paydaş
tüm oda birlik dernek kamu kurum ve kuruluşlar ile her türlü ortak çalışmaya hazırdır
Tarım Eğitimin başlamasının 176. Yılı ve Ocak ayının 8-13 günleri arasında kutladığımız
tarım haftası vesilesiyle tüm Ziraat Mühendislerini ve tarım camiasını kutlar, geçmişteki ve
gelecekteki azim, gayret ve onurlu çalışmaları için teşekkür ederiz.
Cemil PEHLEVAN
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Adına
Şube Başkanı

Berat Kalaycı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER