İMO TRABZON ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI HK.

İMO TRABZON ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI HK.

TMMOB 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

TRABZON ŞUBESİ

BASIN AÇIKLAMASI

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde meslektaşlarımızın özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan bu kamu görevlileri, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımız ekonomik ve sosyal haklar açısından oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır. Son dönemde sağlık alanında tabiplere, hukuk alanında hâkim-savcılara ve polisler gibi diğer meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmeleri kapsayan düzenlemeler ile birlikte bu meslek çalışanları ile meslektaşlarımızarasındaki ekonomik fark açılmıştır. Bu sebeple ülkemizin planlanması, sanayileşmesi ve kalkınması için oldukça önemli olan her projenin, her çalışmanın planlanması, yaşama geçirilmesi sürecinde sorumluluk üstlenirken, planlayan, denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke altyapı ve imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve ekonomik sorunlarının en azından asgari düzeyde düzeltilebilmesi hedefiyle bazı düzenlemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Kamu görevlisi meslektaşlarımızın çalışma dönemlerinde ücretlerini oluşturan kalemlerden biri olan Ek GöstergeYansıtma Oranları %180 ile %200 seviyesine yükseltilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Ek Gösterge Oranlarıyeniden düzenlenmelidir. Çarpan grubu değişen diğer meslek grupları gibi meslektaşlarımızın da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamları, 1. derecenin 4. kademesindeki meslektaşlarımız için 6400 olarak belirlenmelidir.

Ek Gösterge Yansıtma Oranları

Mevcut

 Yansıtma oranı(%)

8400 ve üzeri

    255

7600 (dahil) – 8400 (hariç) arasındakiler

    215

6400 (dahil) – 7600 (hariç) arasındakiler

    195

4800 (dahil) – 6400 (hariç) arasındakiler

    165

3000 (dahil) – 4800 (hariç) arasındakiler

    145

2200 (dahil) – 3000 (hariç) arasındakiler

     85

0-2200 arasındakiler

     55

 

Kamuda çalışan meslektaşlarımız sorumlulukları dâhilinde mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalmakta, hatta bazı durumlarda rücu davalarıyla muhatap olmaktadırlar. Kamu çalışanı meslektaşlarımıza sorumluluklarının karşılığı olan Risk ve Sorumluluk Tazminatıödemesi yapılmalıdır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinde meydana gelen gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında Özel Hizmet Tazminatlarıbelirlenen tavan oranı %160’dan %250’e yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.

Pozitif bilimi daha ileriye taşımak adına güvenceli bir çalışma yaşamı ve iyileştirilmiş özlük hakları talep etmek tüm inşaat mühendislerinin en temel hakkıdır. 

Mesleğimizi ilgilendiren her alanda, hukuka ve çağdaş standartlara uygun planlama, projelendirme, yapım ve denetim faaliyetleri yürütülmesi halinde bütün meslektaşlarımızın hak ettiği seviyede yaşamalarını sağlayacak düzeyde iş imkân ve koşullarına sahip olabileceğine inanıyor, tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu sesimize ses olmaya, haklı taleplerimizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak meslektaşlarımız için ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan iradeden lütuf değil, olması gerekeni talep ediyoruz.

Arif Arslan

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER