DKİB HEYETİ GÜRCİSTAN GÜMRÜK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ: SARP’TA TIR KUYRUKLARINA SON VERİLEBİLİR

DKİB HEYETİ GÜRCİSTAN GÜMRÜK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ: SARP’TA TIR KUYRUKLARINA SON VERİLEBİLİR

Ülkemiz ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarının en önemli sorunlarından olan gümrük
kapılarında yaşanan TIR kuyrukları sorununun yerinde gözlemlemek ve çözüm önerilerini
Gürcistan Gümrük İdaresi Yetkilileri ile istişare etmek için Doğu Karadeniz İhracatçılar
Birliği koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Gürcistan ziyareti başarıyla tamamlandı.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan başkanlığındaki Doğu
Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve genel sekreteri ile Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Kaçkar Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüğü üst düzey yetkililerinin iştirak ettiği inceleme ziyaretinde,
Gürcistan’a giriş çıkışların ve transit geçişlerin nasıl hızlandırılabileceği görüşüldü ve
Gürcistan tarafınca kullanılan gümrük sistemleri yerinde incelendi.
Ziyarette ülkemizin en yoğun gümrük kapılarından olan Gürcistan Sarpi Sınır Kapısı yanında,
Tiflis merkezi Gümrük İdaresi ve Gürcistan-Azerbaycan arasındaki sınır kapılarından biri
olan Kırmızı Köprü Sınır Kapısı ziyaret edildi.
Batum Başkonsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliğinin de ziyaret edildiği inceleme gezisinde
Gürcistan Gümrük İdaresi Başkan yardımcısı Irakli Tevdoradze başkanlığındaki Gürcü Heyeti
ile de Tiflis merkez gümrük idaresinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda her iki taraf da
sınır geçişlerinde yaşanan sorunları aktardı ve geçişlerde bekleme sürelerinin azaltılması ve
ticaretin aksamadan devam etmesi amacıyla alınabilecek önlemler konusu istişare edildi.
Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan,
incelemelerinde Gürcistan ve hatta Azerbaycan gümrük sistemlerinin ülkemiz sistemlerine
göre çok daha hızlı olduğunu, güvene ve beyan esasına dayalı çalıştığını, gümrük idarelerinde
tüm işlemlerin gümrük idaresi personellerince yerine getirildiğini, dijital belge okuma
sistemleri ile belgelerin çok hızlı işleme tabi tutulduğunu ve bu sayede de işlemlerin çok daha
hızlı bir şekilde tamamlanmış olduğunu gözlemlediklerini belirterek sorun ve çözüm
önerilerini şu şekilde sıraladı;
- İki ülke arasındaki zorunlu karayolu trafik sigortasının uyumlu olmaması ve bundan
dolayı da ülkemize giren her hususi taşıtın Sarp kapsından girişte sigorta yaptırmak

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. B Blok Kat:9 Yenibosna-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 454 04 71 / (+90 212) 454 04 90
Faks: (+90 212) 454 04 13 / (+90 212) 454 04 83
Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Sayfa 2 / 2
Ticaret Borsa Binası Kat:3 No:103 / TRABZON
Tel: (+90 462) 326 16 01 Faks: (+90 462) 326 94 01 - 02
e-mail: dkib@dkib.org.tr Web: www.dkib.org.tr
için peronlarda beklemesinin kapıda önemli birikmelere neden olduğu, bu sorunun
aşılması için Gürcistan trafik mali sorumluluk sigorta sistemi ile Ülkemiz sigorta
sisteminin uyumlu hale getirilmesi, ayrıca Ülkeye giriş yapacak taşıtların sınır kapıları
yerine internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden yapabileceği sistemin ivedilikle
kurulmasının sağlanması,
- Gürcistan’da Türk Tırlarının bekletildiği TIR parklarının altyapılarının bekleme yapan
araç sürücülerinin refahı açısından düzenli hale getirilerek, yiyecek, içecek, barınma
ve temizlik açısından gerekli olan altyapıların TIR parklarında ivedilikle
kurulamasının sağlanması gerektiği hususu Gürcü yetkililere aktarılmış, TIR
parklarının altyapı çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak modern ve temiz
yaşamsal ünitelere kavuşturulmasının önemli bir zaruret olduğunun altı çizilmiştir.
Ülkemiz tarafında ise;
- Uluslararası yük taşıyan TIR ların ruhsatlarının çok sayfalı olması ve ilgili bilgileri
içeren ruhsat bilgilerinin hala manuel olarak girişinin yapılması yerine, taşıt
ruhsatlarının çipli ve optik okunabilir özellikte, tek sayfalı hale getirilmesi ve bu
sayede de ruhsat bilgilerinin optik olarak okunması ile geçişlerin çok daha hızlanacağı,
- Geçiş belgesi (dozvala) işlemlerinin halen manuel olarak sürdürülmesi ve belgelerin
çıkış kapılarında verilmesi yerine, geçiş belgelerinin günümüz teknolojileri
kullanılarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve belge akışının elektronik ortama
taşınması, çıkış kapılarına gelmeden belge dağıtımının yapılması,
- Sarp Sınır Kapısı Gümrük İdaresi ile Gürcistan Gümrük İdaresi arasında belge
paylaşımının tek pencere sistemi haline getirilmesi, bir tarafta girilen bilgilerin tekrar
karşı tarafta yeniden girilmesi yerine tek pencere sistemi üzerinden bilgilerin ortak
görülebilmesi, paylaşılmasının sağlanması,
- Tır sürücülerinin pasaport kontrollerinin emniyet personeli (pasaport polisi) olmadan
Gümrük Muhafaza personelleri tarafından da yapılabilmesi, pasaport kontrol için
görevli emniyet teşkilatı personelinin vardiya personel değişimlilerin yüz yüze
yapılması,
- Gürcistan Sınır Kapılarında görev yapması zorunlu olan Tarım ve Orman Bakanlığına
bağlı veteriner hekimi personelin, Gümrük İdarelerinde olduğu gibi 24 saat esasına
göre görev yapması, veteriner hekim ataması yapılmayan sınır kapılarına ivedilikle
personel görevlendirmesi yapılması, Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarımızda da
veteriner hekimlerin 24 saat vardiya sistemine göre çalışması veya bu işlemlerin
teknolojik imkanların doruğunda olduğumuz günümüz imkanları dikkate alınarak
elektronik olarak yerine getirilebilmesi,
- Sarp Sınır kapısından giriş yapan ithal yüklü taşıtların gümrük işlemlerinin Sarp
Kapısı yerine, iç gümrük olarak Hopa Gümrük İdaresinde yerine getirilmesi, gümrük

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. B Blok Kat:9 Yenibosna-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 454 04 71 / (+90 212) 454 04 90
Faks: (+90 212) 454 04 13 / (+90 212) 454 04 83
Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Sayfa 3 / 2
Ticaret Borsa Binası Kat:3 No:103 / TRABZON
Tel: (+90 462) 326 16 01 Faks: (+90 462) 326 94 01 - 02
e-mail: dkib@dkib.org.tr Web: www.dkib.org.tr
sahasında hiçbir şekilde araç beklemelerine müsaade edilmemesi konuları da
yetkililerle müzakere edilerek gerekli önlemlerin ve düzenlemenin yapılması için
konunun ilgili Bakanlıklara intikal ettirilerek takibinin yapılması,
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Rusya-Ukrayna arasında
yaşanmakta olan savaş sonucu bu ülkeler üzerinden yapılan transit geçişlerin tamamen Sarp
kapısına yönelmesi nedeniyle, işlem hacminin 5 kat arttığını belirtti. Bu artışın dengeli
dağılımını sağlamak için ülkemizden transit geçen taşıtların ve diğer Bölgelerden gelen
taşıtların trafik polislerince Karadeniz sahil yolu ve Sarp kapısı yerine Amasya – Merzifon
istikametinde Doğu Anadolu Bölgesi yol güzergahına yönlendirilerek bu taşıtların Aktaş ve
Türkgözü kapılarından çıkış yapmasına yönelik ivedi düzenleme yapılmasını istediklerini,
Sarp kapısından sadece Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan sevkiyatlar için kullanılmasını
Bakanlığa önerdiklerini ve takipçisi olacaklarını ifade etti. Sayın Gürdoğan ayrıca Sarp Sınır
Kapısının yoğunluğunu tamamen ortadan kaldıracak, Muratlı Sınır Kapısının ivedilikle
açılması hususunu da Gürcü makamlarına aktardıklarını ve ayrıca Gürcistan’dan Rusya’ya
yeni bir kapının da açılmasını ve bu şekilde de kapılardaki geçişlerin daha da hızlanmış
olacağını belirtti.
Gürcistan Gümrük İdaresi üst düzey yetkilileri ile çok verimli toplantı gerçekleştiğine değinen
Gürdoğan, aktarılan düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya konulmasının takipçisi
olacaklarını ve gümrük idarelerimizde her işlemin robotik uygulamalarla, belge algılama
okuma sistemleri ile çok hızlı hale getirecek günümüz teknolojilerine hızlı bir şekilde geçiş
yapılaması için yazılım sistemlerinin yenilenmesinin gerektiği hususuna da değinerek bu
konunun ivedilikle uygulamaya konulması konusunda yetkililer nezdinde girişimlerde
bulunacaklarını belirtti. Gürcistan’ın Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli pazarı olduğunu
ve bölge iş insanlarının Gürcistan’daki yatırımlarının her geçen gün artarak önemli boyuta
ulaştığına da vurgu yapan Gürdoğan, gelişen ticaret hacmine uygun altyapı ve iş
alışkanlıklarının da ivedilikle geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Basın bültenlerinizde yer verilmek üzere bilgilerinize sunulur.

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Berat Kalaycı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner317

banner11

canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
blutv izle istanbul evden eve nakliyat