1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ NEDENİYLE YAPILAN BASIN  AÇIKLAMASI

İlkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın adresi Türkiye Kamu-Sen olarak tüm çalışanların 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kamu-Sen olarak,
Kuruluşumuzdan bugüne kadar, hiç taviz vermeden kamu çalışanlarımızın hak ve menfaatleri
için mücadele verdik, var gücümüzle çalışanımızın sesi olmaya devam ediyoruz. 
Devletimizin temelini oluşturan “muasır medeniyet” hedefine yürürken, “Milli hedef belli
olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz.
Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak” diyen Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün vizyonunu taşıyoruz. 
Ramazan Bayramı Arifesine denk gelen “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün” anlam ve
önemi bu yıl bir kat daha artmıştır. Çalışanların haklarının ilerletilmesi ancak örgütlü
mücadele ile mümkündür. Bu nedenledir ki 1 Mayıs’ın emeğinden başka hiçbir sermayesi
olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve hatta ev hanımlarının bir araya gelerek hakları için
seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiği inancındayız.
 
Bu noktada küresel salgının da olumsuz etkileriyle bütün dünyada baş gösteren yüksek
enflasyon, hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bir tarafta giderek ağırlaşan yaşam
şartları diğer tarafta ise güvencesiz çalışma modelleri nedeniyle gelecek kaygısı taşıyan kamu
çalışanlarının varlığı bizim açımızdan bu yılki 1 Mayıs’ın en önemli gündem maddesidir.
Taleplerimizin başında yer alan güvenceli istihdam modelinin, beyhude bir istek değil bir
gereklilik olduğu görülmelidir.  Türkiye Kamu-Sen olarak “Memur Paketi” teklifimiz çalışma
hayatının acil sorunlarına çözüm getiriyor. Güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaşmasına
neden olan sosyal ve ekonomik politikalar nedeniyle azalan reel ücretlere çare de Memur
Paketinde yer alıyor. 
İçinde bulunduğumuz durum, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Bizler
bu sürecin haklarımızın kısıtlanmasına değil emeğin ve emekçinin değerinin anlaşılarak
haklarının teslim edilmesine aracı olmasını istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde
küresel bir sorun haline gelecek olan enflasyonun kamu görevlilerimiz üzerindeki ağır yükünü
hafifletmek için enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması, dönem sonlarında ise
refah payı verilmesi konusunda ısrarcıyız. 
Bu çerçevede;
• Öncelikle milletimiz için huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.
• Yıllardır eriyen maaşları nedeniyle zor günler yaşayan kamu çalışanlarının zararlarının
telafi edilmesi için maaşların reel artışını hedefleyen bir ücret politikası belirlenmesi gerektiği
düşüncesindeyiz. Bu nedenle enflasyon farkının maaşlara her ay yansıtılmasını, alım gücünün

TÜRKİYE KAMU-SEN
TRABZON İL TEMSİLCİLİĞİ

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:10/2 TRABZON Tel:-0-462 326 05 28 Belgegeçer: 0-462 326 40 67
reel olarak yükselmesi içinde tüm memur ve emeklilere ek zam verilmesini istiyoruz. Bu yolla
nimette de külfette de adalet diyoruz. Büyümeden pay istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı talep
ediyoruz. Ailesinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde ücret alan kamu çalışanı ve emekli
görmek istiyoruz.
• Kamuda farklı statüde istihdam anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnek ve
güvencesiz istihdam modellerinin kaldırılmasını, tüm kamu görevlilerinin kadrolu, aile
birliğinin teminat altına alındığı güvenceli bir istihdam sisteminde tek çatı altına toplanmasını
istiyoruz. 
• 657 sayılı devlet memurları kanunda liyakat ve ehliyet esaslı değişiklikler
yapılmalıdır. Her alanda adalet ve liyakatin esas alındığı, hak eden memurun hak ettiği göreve
yükselebildiği bir sistem istiyoruz.  
• Kamu görevlileri ile birlikte tüm çalışanların örgütlenme, toplu sözleşme ve grev
haklarını özgürce kullanabildiği bir ülke istiyoruz.
• 2018 yılında verilen sözün gereği yerine getirilmeli, 3600 ek gösterge ile ilgili
çalışmaların taleplerimiz de göz önünde bulundurularak bütün kamu görevlilerinin
beklentilerini karşılayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. 
• Memurlara yapılan bütün ödemelerin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi
hesaplamasında esas alınmasını ve emekliliğin bir kâbus olmaktan çıkarılmasını talep
ediyoruz.  
• Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlara da en az bir maaş
tutarında dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz. 
• COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını ve COVID-19 nedeniyle hayatını
kaybeden sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinin şehit statüsünde değerlendirilmesini talep
ediyoruz. 
Geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de
üzerine çıkmış bir toplum idealinde; meydanları bayraklarla ve sloganlarla doldurduğumuz 1
Mayıslarda buluşmak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü
kutluyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.05.2022
Coşkun DİLBER
Kamu-Sen İl Başkanı

Berat Kalaycı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner317

banner11