Tarım Arazileri (Geleceğimiz) Yok Ediliyor

Tarım Arazileri (Geleceğimiz) Yok Ediliyor
ÇOK DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;
 
Bizler kamu yarına çalışan odalar ve dernekler olarak çalışma alanlarımız arasında toplumu bilgilendirme görevimiz mevcut. Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası olarak bu görevimizi yerine getirmek için üzerimize düşen kamu yararına ne sorumluluk varsa yerine getirdik, bundan sonrada mesleğimizin sorumluluk alanında olan konularla ilgili toplum yarına olan konularda bilgilendirme görevimize devam edeceğiz. Kamuoyunun bilmesini istediğimiz bizlerin hiçbir kurum ve kuruluşla ilgili özel bir ön yargımız olmadı, olamaz. Amacımız sadece toplumu aydınlatma ve bilinçlendirme görevimizi yerine getirmektir.
 
ANAYASAMIZIN 10.Maddesi“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” hükmünden hareketle yapılan uygulamalarda bu hükme aykırı uygulamalar yapılmaması gerekmektedir.
 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Kısaca kanunlar kişiye göre değişmez. Bizim çok söyleyecek sözüm yok. Sadece kamuoyuna bu uygulama ile ilgili Kanunların ilgili maddelerini bizzat sizlerin yorumuna sunmak isterim. Çok söze gerek takdir kamuoyunundur.
 
İlimizin hemen hemen her köşesinde tarım arazilerinin tahribatı devam etmektedir. Oysa 2005 yılında çıkan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 21. Maddesinin a. Fıkrasında “Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılmış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez.”
 
“Arazi kullanım plânlarında, tarımsal amaçlı kullanım için ayrılmış arazilerde, izinsiz yapılan bütün yapılar yıkılır ve temizlenir. Arazinin yeniden eski haline gelmesi için yapılan masraflar sorumlulardan tahsil edilir.”
 
Aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen 8-c maddesine göre ”Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanmak üzere planlanamaz.”
 
Bu nedenle ilimizde mevcut olan Toprak Koruma Kurulu imara açılacak ve değişik amaçlı kullanımı talep edilen yerleri inceleyerek, olumlu ya da olumsuz görüş belirtir. Tarım alanlarında yapılacak uygulamaların bu kurullarda görüşülüp karara bağlanması gerekir. Aksi durumda yapılan bütün uygulamalar kamu vicdanını rahatsız ediyor ve etmeye devam edecektir.
 
Bütün bunlar Anayasamızda ve Kanunlarımızda mevcut ise kanunları uygulaması gereken kurumlar bu tahribatı belirleyip bahse konu Kanunları uygulaması gerekmez mi! Kanunlar kişiye göre uygulanacaksa, aynı bölgedeki villa olmayan daha Küçük yapıları santimetre hassasiyetine kadar ölçüp encümen kararı ile ceza yazan kurumlar, onlarca kaçak villayı nasıl tespit edemediler. Kurumların görev tanımları içerisinde yapılan yanlış uygulamaları kamuoyuna duyurması ve gerekiyorsa hukuki yollara müracaat etmesi engellemesi asli görevleridir.
 
Trabzon Ortahisar İlçesinin Dolaylı, Kireçhane, Subaşı ve Uğurlu mahallelerinde imar planı dışındaki tarım arazilerinde inşaatı devam eden ve inşaat yapmak için tarım arazilerinin tahribatı tespit edildiğinden 13.11.2017 tarihinde Ortahisar Belediyesinden Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası olarak 4982 bilgi edinme Kanunu kapsamında arazi tahribatları ile ilgili; ”Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden veya İl Toprak Kurulundan izin alınıp alınmadığının Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafımıza bildirilmesi, ayrıca izinsiz yapılıyor ise gereğinin yapılmasını” ile ilgili talep etmiş olduğumuz bilgiye aradan 2 ay 12 gün geçmesine rağmen hala kurumumuza iletilmiş bir bilgi bulunmamaktadır.
 
Bilgi edinme Kanunun 11.Maddesi;”Kurum ve Kuruluşlar, başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar” kanununa rağmen kurumumuza neden cevap verilmediğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu yapılan arazi tahribatlarının takipçisi olacağımızın ve gerekiyorsa hukuki yollara müracaat edeceğimizi kamuoyunun bilmesini isterim.
 
Kamuoyuna soruyoruz; vatandaşın kendi tarım arazisinde bağ evi (Taban alanı 752,toplam alanı 150m2) yapmak için Toprak Koruma Kurulundan izin alması gerekirken, villa ve daha büyük katlı yapılar için izine gerek duymuyorlar mı?
 
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kulanım Kanununa göre kurulan Toprak Koruma Kurulunun görevi; “Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, torak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak.” kanunun emri doğrultusunda kurul üyesi olan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak kurulda alınan olumlu ya da olumsuz kararların takipçisi olacağız.
 
Aynı zamanda İlimizde kulağa hoş gelen, toplumu cezbeden Turizm yatırımı veya yabancı yatırımcı gibi gerekçelerle keşilere imtiyaz tanınması beklenmektedir. Bu son derece haksız bir uygulamadır. Toplumumuzda kanunların gereklerini yerine getirmeyen, nasılsa sonradan bir şekilde çözüm bulunur mantığı ile hareket edenler bilmelidir ki; eninde sonunda hak yerini bulacaktır.
 
Ziraat Mühendisleri Odası olarak bizler yapılan ve yapılacak olan kamu vicdanını rahatsız edecek yanlış uygulamaların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini isterim. Kamuoyunun da kamu yararına olan konularda bizleri yönlendirmesi gücümüze güç güç katacaktır.
 
Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu
Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner317

banner11