'AYKIRI OLAN KARARI KABUL ETMİYORUZ'

'AYKIRI OLAN KARARI KABUL ETMİYORUZ'
Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir. SGK iptal etmiş olduğu protokolle hem mühendis, mimar ve şehir plancıların haklarını gasp edilmesini hem de prim gelirlerinin azaltılmasına imkân sağlayarak devletimizi zarara uğratmaktadır.
 
Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne kadar tarafımızca sorunsuz olarak uygulanmakta ve takip edilmekte olan, protokolü “yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
 
Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluşturan “TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi” ve “SGK’nın mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması” hükümleri çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir.
 
SGK’nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi belirlemek veya arz talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini sağlamaktır” ifadesi esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Böylece SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” yani “düşük” ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliğinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.
 
Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuattaki yetersizliğe sığınarak iş birliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması beklenir.
 
Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak” olan SGK’nın bu kararını anlamakta güçlük çekmekteyiz.
 
Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” adında bir birimi bulunan ve “…kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak” konusunda Yasa ile görev ve yetki verilen SGK; kuşku yok ki kayıt dışılığın yalnızca işçi çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta primi ödememenin de bir çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi bilmektedir.
 
Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen iş birliğini geliştirerek daha ileriye götürülmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir.
 
“Protokol Feshi” başlıklı protokolün 6. Maddesi “İş bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.” şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar arasında yeni bir protokol yürürlüğe girmemiştir ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir anlaşmaya varılmamıştır. SGK imza attığı protokolün hükümlerini de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı olarak protokolü feshetmiştir.
 
Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kararını kabullenmeyecektir! Birliğimiz nasıl ki, üyelerimizin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi öngörülen iş birliği protokolünü imzalandığı 2012 yılında tüm üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” kararını da aynı şekilde duyurmayı ve bu yanlış adımdan bir an önce geri dönülmesi için mücadele etmeyi bir zorunluluk olarak görmektedir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sesleniyoruz; Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün.
 
TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için yetkilileri bu yanlışı düzeltmeye davet ediyoruz.
 
Saygılarımızla…
 
TMMOB TRABZON İL KOORDİNASYON KURULU
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şubesi
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB İç Mimarlar Odası Trabzon Şubesi
 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği
 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Trabzon Bölge Temsilciliği
 
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği
 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Trabzon Bölge Temsilciliği
Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner317

banner11