ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARLA BU TARTIŞMALARI SONLANDIRABİLİRİZ

Ortahisar İlçemizde Tabakhane ve Zağnos vadisinde kentsel dönüşüm kapsamındaki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi kalıntılarla ilgili son dönemlerde meydana gelen tartışmalar bilimsel çalışmalarla sonlandırabilir.

ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARLA BU TARTIŞMALARI SONLANDIRABİLİRİZ

4000 yıl'dan daha fazla bir zaman içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özellikle Rum Pontus imparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin izlerini içinde barındıran Trabzon ilimizin zengin tarihi mirasa sahip olduğu hepimizin malumudur. Bu tarihi mirasın bir kısmı (Camiler, Çeşmeler, Hamamlar, Kale surları, Kiliseler ve diğerleri) yeryüzeyinde iken önemli bir kısmı da gömülü (yollar, eski mezarlar, yazırlar, günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçler, gömülü odalar ve diğerleri) olarak kalmıştır. Son 20 yıldır Trabzon ilinde, yol çalışmaları, inşaat kazıları ve özellikle Ortahisar İlçemizde kentsel dönüşüm kapsamında Tabakhane ve Zağnos vadilerinde yapılan kazılarda tarihi izlerini taşıyan kalıntılara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu kalıntıların her biri, aslında kullanıldığı dönemdeki yaşamın izlerini bugünümüze aktarmaktadır, dolayısıyla tarih, kültür, turizm açısından önemli katma değeri de beraberinde taşımaktadır.

Tabakhane ve Zağnos vadilerinde yılların birikimi neticesinde çarpık yerleşimle örtülen, zarar gören, yada izleri silinen tarihi varlıklar ve kalıntılar kentsel dönüşüm kapsamında yapılan planlamalar doğrultusundaki kazılarda tekrar karşımıza çıkmaktadır. Ancak bunların kazı esnasında ortaya çıkması ve kazı zararlarına dönüşmesi konuya ilgili taraflar ve kamuoyu tarafından eleştiri konusu olmakta ve tartışmalara yol açmaktadır. Aslında bu tartışmalar kazı öncesi yapılacak bilimsel çalışmalar ile giderilir ve böylece tarihi miras herhangi zarar görmeksizin gün yüzüne çıkarılmış olur. Bunun için yapılacak olan Tarih, Arkeoloji ve Jeofizik Bilimi işbirliği ile Arkeojeofizik çalışmalar sayesinde yüzeyden tahribatsız jeofizik yöntemleri uygulanarak kazı alanının yeraltı haritası çıkarılması ve bu harita üzerinde nerelerde ne tür kazıların nasıl yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. Bunun için Jeofizik Mühendisliğinin Yer Radarı, Elektrik Özdirenç, Manyetik ve Sismik gibi yöntemleri başarılı bir şekilde uygulanabilir ve çok güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de bu tür tarihsel arkeolojik alanlarda bu uygulamalar vazgeçilmezdir ve kazı öncesi mutlaka yapılmalıdır. Bunun birçok uygulaması Ülkemizde, Ankara'da, Göktepe (Urfa), Afyon, Muğla, İstanbul vb. yapılmıştır ve birçok arkeolojik kazı halen daha Jeofizik bulguların yol göstericiliği ile devam etmektedir. Hatta ilimizde de değişik zamanlarda bu tür uygulamalar hem Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün hem de Belediyelerimizin talepleri doğrultusunda yapılmış ve çalışmalar raporlanarak sunulmuştur.

Kazı öncesi kazıyı yönlendirici Jeofizik haritalama çalışmaları Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği ve ilimizde var olan Jeofizik Mühendisliği Büroları tarafından yapabilecek yetkin personel ve yeterli modern teknolojik aletsel ekipman mevcuttur. Yüzeyden yapılacak Jeofizik ölçümlerle, gömülü olan nesnelerin, mağara veya tünel tipi boşlukların araştırılan alanın neresinde ve hangi derinliklerde olduğu

haritalanır ve kazı sırasında dikkat edilmesi gereken yerler başarılı bir şekilde belirlenir.

Sonuç olarak, kamuoyunda oluşan ve sürüp giden tartışmaları ortadan kaldırmak ve tarihi mirasımızın gömülü olanlarını da bilimsel metotlarla gün yüzüne çıkarmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızın Üniversitemizin Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve İlimizde Jeofizik Mühendisliği hizmeti yapan özel bürolarla ortak işbirliği çerçevesinde projeler geliştirebilirler. Bu kapsamda, Trabzon ilinin tüm tarihi alanları için Arkeojeofizik çalışmalar ile gömülü nesnelerin haritalama çalışmaları yapılmalı ve sonraki süreçlerde yapılacak kazı çalışmaları bu haritalarda belirtilen bulgulara göre ilerletilmelidir. Bilim ve nitelikli kazı çalışmaları bunu söylüyor, dolayısıyla ilgili sorumluların da buna uygun hareket etmesinde son derece yarar görüyoruz. Bu aşamada, Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak konunun takipçisi olduğumuzu ve yapılacak çalışmalar için gerekli her türlü desteği verdiğimizi ve bundan sonra da vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner317

banner11